Yönetim Kurulu

Başkan
Özgün Yiğit Tuna
ytuna@gsuik.co

Başkan Yardımcıları
Meltem Öğüt                                 Emre Ilgaz
mogut@gsuik.co                         eilgaz@gsuik.co

Sayman
Halit Berk Bulakoğlu
hbbulakoglu@gsuik.co

Genel Sekreter
Merve Köse
mkose@gsuik.co

Genel Sekreter Yardımcısı
Melis Sarı
msari@gsuik.co

Üyeler
Fahri Can Gülver    
fcangulver@gsuik.co                          

Çetin Aydoğan  
caydogan@gsuik.co               

Begüm Evren
bevren@gsuik.co                

Melike Poyraz
mpoyraz@gsuik.co