Kurumsal İlişkiler Komitesi

Galatasaray Üniversitesi İşletme Kulübü öğrencileri olarak iş dünyası ve diğer üniversitelerle bağımızı güçlü tutmak ve tüm kulüp organizasyonlarını sürdürülebilir kılmak adına oluşturduğumuz Kurumsal İlişkiler Komitesi, her yeni dönem güncellenen etkinlikleriyle gelişimini sürdürmektedir.

Kurumsal İlişkiler Komitesi, kurumlarla olan işbirliklerini sağlar ve kulübün tüm etkinlikleri için gerekli kaynakları finanse eder. Aynı esnada öğrencilik yıllarında kurumsal hayatı yakından tanıma fırsatı elde eden üyeler komite içinde organize edilen Zirve, Pazarlama Kampı, CEO’larla Kahve Molası, şirket gezileri ve sosyal sorumluluk projelerinde birebir görev ve sorumluluk alır.

Kulüpçülük anlayışı ve gönüllülük esasına bağlı yapılan tüm çalışmalar komiteye dahil olan üyelere sosyal açıdan kazandırdıklarıyla birlikte GSÜİK’nın kurumsal imajını da bu kazanımlara sahip üyeleriyle bir bütün halinde temsil etmektedir.